MR TUẤN 0919.413.937   MR TUẤN 0919.413.937
MR NAM 01685.12.8383   MR NAM 01685.12.8383
DANH MỤC SẢN PHẨM
• XUẤT NHẬP KHẨU - IMPORT AND EXPORT
• VÒNG BI - BEARINGS
• DÂY CUROA
THỐNG KÊ TRUY CẬP
Đang trực tuyến: 3
Số người đã xem hôm nay: 14
Tổng số người đã xem: 58056
XUẤT NHẬP KHẨU - IMPORT AND EXPORT    DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU    KHAI THUÊ HẢI QUAN
 
KHAI THUÊ HẢI QUAN
Giá sản phẩm : Liên hệ VN?
Nhãn hiệu Lôi Bảo
Xuất xứ VIỆT NAM
Bảo hành
Tình trạng
Khuyến mãi
   

1.      PHÍ DÒCH VUÏ KHAI HAÛI QUAN NOÄI ÑÒA TAÏI BÌNH DÖÔNG

( CUSTOMS SERVICE CHARGES FOR PROCESSING ENTERPRISES ) 

CHỈ VÔÙI 700.000Ñ/TÔØ KHAI

700.000 VN Đ / CUSTOMS DECLARATION)


2.      PHÍ DCH V HI QUAN TCNG CÁT LÁI 1.200.000 VNĐ/T KHAI

(CUSTOMS SERVICE CHARGES IN CAT LAI PORT 1.200.000 VNĐ / CUSTOMS DECLARATION)

 

 

Lieân heä : COÂNG TY TNHH LOÂI BAÛO - loibaocoltd@gmail.com - 0650 3856 384 

 Mr Nam 01685128383


https://www.facebook.com/TNHH-L%C3%94I-B%E1%BA%A2O-1017824575002253/ 

Trang chủ Giới thiệu Sản phẩm Nhà sản xuất Liên hệ